Du är här: Startsidan / Vigsel / Hindersprövning

HINDERSPRÖVNING

Hindersprövningen har tagit över lysningens juridiska betydelse. Den är till för att undersöka att det inte finns några hinder för äktenskapet. I hindersprövningen får man intyga att man inte är nära släkt, redan är gift eller registrerad partner med någon.

Hindersprövningen fylls i gemensamt och lämnas till skatteverket eller skickas in bevittnad av två andra personer.
Om det inte finns några hinder för giftermål skickar skatteverket ut  "Intyg om hindersprövning" och "Intyg om vigsel". Hindersprövningsintyget gäller 4 månader. Beräkna därför tidpunkt för begäran m h t vigseldatum. Dessa intyg skall vara oss tillhanda senast fyra veckor före vigseln för att vara underlag till vigselbevis. Efter vigseln får paret vigselbevis eller utdrag ur vigselprotokollet. Vigselförrättaren underrättar sedan skatteverket om vigseln.

Anmälan om efternamn kan skickas in samtidigt som hindersprövningen, den kan även lämnas vid ett senare tillfälle direkt till vigselförrättaren, dock senast i samband med vigselceremonin.

Blankett om hindersprövning och anmälan om efternamn erhålls från Skatteverket eller allmän försäkringskassa.
Du kan också beställa en blankett via Skatteverkets webbplats:
Blanketter för hindersprövning och efternamn

 

 

Alla rättigheter reserverade Barkåkra församling
Svenska kyrkan
2020
Besöksadress Barkåkra församling Barkåkravägen 199
262 91 Ängelholm
Postadress Barkåkra församling Barkåkravägen 199 262 91 ÄNGELHOLM
Telefon 0431 - 44 54 70 E-postadress barkakra.forsamling@svenskakyrkan.se