Du är här: Startsidan / Vuxenverksamheten / Internationella gruppen

act BARKÅKRA (f.d. NTERNATIONELLA GRUPPEN)


Internationella gruppen i Barkåkra församling arbetar med:

 • att sprida information och kunskap om Svenska kyrkans internationella arbete med särskilt fokus på jul- och fastekampanjerna.
 • att främja och synliggöra församlingsverksamheten
  i Svenska kyrkan i Utlandet.
 • att uppmärksamma kris- och katastrofdrabbade
  människors situation.
 • att arbeta för ett globalt samhällsperspektiv, till skydd
  för utsatta människor.

Syfte:

Att visa på det kristna budskapet i tanke och handling.
Med teman som:

 • det globala samhällsperspektivet och helhetssyn
 • utsatta grupper som finns både nära och långt borta

Vi tar gärna emot fler som vill hjälpa oss i vårt arbete.
Är du intresserad?
Kontakta församlingsexpeditionen, tel. 0431-44 54 70.

Besök gärna våra frukostmöten i Skäldervikens församlingshem.FRUKOSTMÖTEN 

INSTÄLLT T.O.M. 31 MAJ!

Kontaktperson:
Jeanette Willes NihlÚn
tel. 070-815 26 32

jeanette.nihlen@svenskakyrkan.se
Alla rättigheter reserverade Barkåkra församling
Svenska kyrkan
2020
Besöksadress Barkåkra församling Barkåkravägen 199
262 91 Ängelholm
Postadress Barkåkra församling Barkåkravägen 199 262 91 ÄNGELHOLM
Telefon 0431 - 44 54 70 E-postadress barkakra.forsamling@svenskakyrkan.se