Du är här: Startsidan / Diakoni

DIAKONI - FÖR LIV

Diakoniverksamheten vid Barkåkra församling arbetar inom olika områden som stöd för våra församlingsinvånare:

Själavård
Om du vill ha besök och/eller samtal/hjälp. Vi har även kontinuerlig kontakt med de personer som önskar besök under sin sjukdomsvistelse på  Viktoriagården, Sommarsol, KVS, Ängelholm lasarett samt i hemmet.

Kyrkans besöksgrupp/team
Träffas för inspiration, utbildning, förmedling av kontakter och handledning. Medlemmarna i Besöksgruppen gör regelbundna besök på Viktoriagården och KVS och till dem som så önskar. De hjälper även till vid andra församlingsaktiviteter
som Lill-Kyrkis, föräldra- och barngrupp samt vid gudstjänsterna på Viktoriagården och KVS.

Leva vidare grupp
Att sörja är viktigt! Vi tar kontakt med dem som förlorat sin nära och kära samt erbjuder dem att vara med i en tidsbestämd samtalscirkel, ca 5 ggr, där vi på ett varsamt sätt samtalar kring liv, död och sorg. Vi stödjer och hjälper varandra att orka leva med sorgen i vardagen.

Sjung o va´ gla´ på Viktoriagården i Vejbystrand och Allsång på Viktoriagården
Sång och musik, prat och skoj: Många härliga ögonblick under en eftermiddag 1 gång/månad.

Vill du veta mer om vår diakoniverksamhet eller komma i kontakt med diakonerna?
Ring gärna:

Församlingsdiakon Mats Bengtsson tel.0705-80 51 14  mats.l.bengtsson@svenskakyrkan.se

Församlingsdiakon Alexander Bille tel. 0733-16 91 21  alexander.bille@svenskakyrkan.se

Diakoniassistent Jeanette Willes NihlÚn tel. 070-815 26 32 jeanette.nihlen@svenskakyrkan.se

Alla rättigheter reserverade Barkåkra församling
Svenska kyrkan
2020
Besöksadress Barkåkra församling Barkåkravägen 199
262 91 Ängelholm
Postadress Barkåkra församling Barkåkravägen 199 262 91 ÄNGELHOLM
Telefon 0431 - 44 54 70 E-postadress barkakra.forsamling@svenskakyrkan.se