Du är här: Startsidan / Kyrkan / Kyrkogården / Nya kyrkogården

NYA KYRKOGÅRDEN

Den nya kyrkogården är belägen mittemot kyrkan, på andra sidan gatan. Här finns kistgravar, urnlund,
minneslund samt askgravlund.

Kistgravplatserär ytor avsedda för kistbegravning. Kistgravplatsen har gravrätt.  

Urnlunden, som invigdes 1987, kan erbjuda urngravplatser. Urngravplatsen har gravrätt.

Minneslunden, som togs i bruk 1987, är ett skötselfritt alternativ där askan grävs ner anonymt
i gravfältet och där det finns en gemensam smyckningsplats. Minneslunden har inte gravrätt.Askgravlunden, som anlades 2004, är ett skötselfritt alternativ utan minneslundens krav på anonymitet.
Anhöriga deltar i gravsättningen och en bronsplatta med namnet på den gravsatta monteras på en
gemensam minnessten. Smyckningsplatsen är gemensam. Askgravlunden har inte gravrätt.

Vid ev. frågor om gravar, kontakta Peter Jonsson (församlingsexpeditionen), tel. 0431-44 54 70.

Alla rättigheter reserverade Barkåkra församling
Svenska kyrkan
2020
Besöksadress Barkåkra församling Barkåkravägen 199
262 91 Ängelholm
Postadress Barkåkra församling Barkåkravägen 199 262 91 ÄNGELHOLM
Telefon 0431 - 44 54 70 E-postadress barkakra.forsamling@svenskakyrkan.se