Du är här: Startsidan / Kyrkan / Rundvandring i kyrkan / Predikstolen

PREDIKSTOLEN

Väl så imponerande som altare och dopfunt är predikstolen. Det är inte helt klarlagt när den tillkom. Det finns ett förmodande: under den kungliga kronan på väggen i stolen finns två initialer, F samt S. Den danske kungen Fredrik den III regerade i Skåne mellan 1648 och 1658. Hans drottning hette Sofie Amalie. F:et för Fredrik och S:et för Sofie? Ingen vet, men så mycket vet man att någon predikstol knappast var nödvändig under den katolska tiden. Då behövdes ingen predikstol. Prästen förrättade mässan och församlingen stod och tittade på.

Reformationen innebar att Guds ord blev viktigare. Bibeltexter skulle förklaras och utläggas till församlingens uppbyggelse och förkovran.

Predikstolen är tillverkad i ek och ovanför predikantens huvud hänger en duva – symbolen för den helige Ande. Självklart skulle den som förkunnar ordet stå under Andens hela inflytande. Detta gällde då som nu.
Nya testamentets evangelister omger predikanten på sidostycken, med sina vedertagna symboler; således
Johannes - örn, Lukas -  oxe,
Markus - lejon och Matteus - ängel.
 
På nedre delen av predikostolen finns ett bibliskt citat ;”Jag må blifwa salig, så vill Jag alltid Lust hafwa til tina Rätter (Ps.119: v.117 ). Den nuvarande översättningen lyder ”Styrk mig, så att jag blir räddad och ständigt kan betrakta Dina stadgar.”

Ovanför evangelisterna finns ett annat citat med följande lydelse: ”Anammer Ordet med Saktmodighet som i Eder plantat är, thet edra Siälar kan saliga giöra”. På bibelkommissionens nutidssvenska lyder bibelsatsen som följer:
”Ta ödmjukt vara på ordet som är nerlagt i er och som förmår rädda ert liv”. Prästen blev förkunnare och mycken möda lades ner på förklara texerna vilket kunde ta tid.

Församlingen fick sitta under predikningarna och kyrkvärden kontrollerade att ingen somnade. Skedde så fick vederbörande en påhälsning av ”kyrkstöten”. En lång stång som knuffade till den trötte. Kanske blev även pastorn själv trött i benen av att stå länge i predikstolen. Barkåkra kyrka har en svängbar planka uppe i stolen; man kan diskret fälla ut plankan och sätta sig om benen börjar bli trötta. Predikstolen målades om 1934 och fundamentet förnyades 1924,
men plankan blev kvar.

Alla rättigheter reserverade Barkåkra församling
Svenska kyrkan
2020
Besöksadress Barkåkra församling Barkåkravägen 199
262 91 Ängelholm
Postadress Barkåkra församling Barkåkravägen 199 262 91 ÄNGELHOLM
Telefon 0431 - 44 54 70 E-postadress barkakra.forsamling@svenskakyrkan.se