Du är här: Startsidan / Kyrkan / Rundvandring i kyrkan / Övrigt

ÖVRIGT


Nattvarden hade upphört att vara ett rent prästerligt åtagande och blev församlingens angelägenhet. En av kyrkans nattvardskalkar härstammar från 1600-talet och används fortfarande. Kyrkans storklocka är daterad till 1643.

I alla tider har generösa och trofasta församlingsbor velat göra saker för sina kyrkor. Barkåkra kyrka är inget undantag. Många gåvor har skänkts: Ragnar Pålsson och hans bror skänkte votivskeppet i nykyrkans södra del.

Triumfkrucifixet har gjorts av Christian Berg. De vackra glasmålningarna av Ralph Bergholtz, Randi Fischer och
Hugo Gehlin har även de tillkommit genom gåvor. Några silverplåtar och ett par värjor som pryder väggen, härrör från kistor som förvaras i gravkoret.

Den nuvarande kyrkorgeln i nykyrkan är mekanisk, byggd
av Tostareds orgelfabrik och invigdes 1994.

Det finns även en minnestavla i nykyrkan från tragedin i Vejby
20 november 1964 då ett flygplan störtade och 31 personer
miste livet.  En ohygglig olycka som inte får eller ens bör glömmas bort.

Kyrkan har som så många äldre avhållna kyrkor en stor mängd vackra textilier. Många har tillkommit genom idogt arbete bland församlingens frivilliga. Kyrkan är en vacker och vördnadsfull byggnad dit människor söker sig för att få ljus och kraft på vandringen genom livet.

Alla rättigheter reserverade Barkåkra församling
Svenska kyrkan
2020
Besöksadress Barkåkra församling Barkåkravägen 199
262 91 Ängelholm
Postadress Barkåkra församling Barkåkravägen 199 262 91 ÄNGELHOLM
Telefon 0431 - 44 54 70 E-postadress barkakra.forsamling@svenskakyrkan.se