Du är här: Startsidan / Kyrkan / Rundvandring i kyrkan / Dopfunten

DOPFUNTEN

Från början var dopet ett sakrament som enbart biskopen fick dela ut. Så småningom fick också sockenprästerna den äran, då en dopfunt ("fons" betyder källa på latin) sattes in i kyrkorna. Dopfunten i Barkåkra kyrka tillverkades troligen under 1100-talet och är kyrkans äldsta inventarium.  Den är tillverkad av granit och foten är ornamenterad med ohyggliga bestar som representerar de onda makterna som dopet ska förskona oss ifrån. På en sida finns en lilja med korsblomma som berättar om det goda livet Gud ger den döpte. Under kyrkans äldsta tid var funten placerad vid ingången och inte som i vår tid framme i koret.

Det lilla barnet var formellt sett en hedning och hade inte tillträde till det allra heligaste. Vattnet i dopfunten var vigt och under medeltiden byttes det sällan ut. Skulle det någon gång hända så hälldes vattnet ut i vigd jord. Dopfunten är djup och rymmer 65 liter vatten, vilket innebar att dopkandidaten nedsänktes helt i vattnet. Detta skedde i lodrätt position, varför det krävdes en djup dopfunt. När seden förändrades under senmedeltiden och man ansåg att bara vattenbegjutning på dopkandidatens huvud var nödvändig, började man skaffa dopskålar i kyrkorna. Den djupa dopfunten behövdes inte längre. I Barkåkra kyrka finns också ett grunt dopfat som skänktes till kyrkan av dåvarande ägarna till Engeltofta, löjtnant Lindholm och hans hustru.

Alla rättigheter reserverade Barkåkra församling
Svenska kyrkan
2020
Besöksadress Barkåkra församling Barkåkravägen 199
262 91 Ängelholm
Postadress Barkåkra församling Barkåkravägen 199 262 91 ÄNGELHOLM
Telefon 0431 - 44 54 70 E-postadress barkakra.forsamling@svenskakyrkan.se