Du är här: Startsidan / Kyrkan / Församlingshem / Skäldervikens församlingshem

SKÄLDERVIKENS FÖRSAMLINGSHEM

Skäldervikens församlingshem är beläget vid torget i Skälderviken. Adressen är: Källvägen 4, 262 61 Ängelholm.

Då församlingen 1972 erbjöds att köpa fastigheten fanns det
ett gammalt boningshus uppfört på tomten. Detta boningshus användes flitigt fram till 1987 som Kyrkans gård. Detta år revs det gamla huset och det nya församlingshemmet uppfördes
på tomten.

De aktiviteter som nästan dagligen förekommer i lokalerna är kyrkans barntimme och viss diakonal verksamhet. Kvällstid tar barn-, ungdoms- och körverksamheten lokalerna i besittning för sin verksamhet.

Församlingshemmet rymmer max. 60 personer.

Vid bokning av församlingshemmet, kontakta expeditionen, tel. 0431-445470.

Vid frågor om Skäldervikens församlingshem, kontakta gärna församlingsvärdinna,
Eva Olsson, tel.070-396 22 93.

 

Alla rättigheter reserverade Barkåkra församling
Svenska kyrkan
2020
Besöksadress Barkåkra församling Barkåkravägen 199
262 91 Ängelholm
Postadress Barkåkra församling Barkåkravägen 199 262 91 ÄNGELHOLM
Telefon 0431 - 44 54 70 E-postadress barkakra.forsamling@svenskakyrkan.se