Du är här: Startsidan / Kyrkan / Rundvandring i kyrkan / Altartavlan

ALTARTAVLAN

När en nutida besökare kommer in i kyrkan frapperas man troligtvis främst av den överdådiga altaruppsatsen som
gjordes på plats av David Jastro på 1700-talet.

Jastro som var bildhuggare från Helsingborg snidade uppsatsen med Mose och lagens tavlor till vänster.

Mose är den gudomliga lagens representant. Den högra träskulpturen föreställer Jesus som den gode herden. 

Altartavlan med nattvardens instiftelse är målad av Johan Borg mellan 1738-1739 och omges av en kraftig ram med bladdekor. Utanför ramen finns två stycken kolonner med korintiska kapitäl.

Altaruppsatsen kröns av ett listverk som har två utskurna figurer överst samt ett Kristus monogram.  Målningen och förgyllningen kostade 263 daler och 5 öre. Tidens tand, flugor, damm etc. krävde så småningom sitt och altartavlan restaurerades 1983.

I ornamentiken finns ett textband med tre namn:
Kyrkans dåvarande pastor Matthias Rönbeck,
den samtida biskopen i Lund, Andreas Rydelius och den rådande landshövdingen i Kristianstad län, Samuel Hyltén.

Kyrkan fick vid denna tid nya bänkar. En av de gamla har bevarats längst fram till höger. Den kallas klockarebänken och har årtalet 1745 ingraverat. Vid denna renovering förlorade kyrkan sina medeltida målningar. Allt målades vitt. Troligtvis vackrare, men mindre intressant för konsthistoriker.

Alla rättigheter reserverade Barkåkra församling
Svenska kyrkan
2020
Besöksadress Barkåkra församling Barkåkravägen 199
262 91 Ängelholm
Postadress Barkåkra församling Barkåkravägen 199 262 91 ÄNGELHOLM
Telefon 0431 - 44 54 70 E-postadress barkakra.forsamling@svenskakyrkan.se