Du är här: Startsidan / Församlingen / Kyrkoråd

KYRKORÅD

Kyrkorådet är församlingens styrelse och väljs av kyrkofullmäktige för en mandatperiod i taget. Kyrkorådet ansvarar för församlingens ekonomi-,  personal-, fastighets- och kyrkogårdsförvaltning och är övergripande tillsynsmyndighet. Kyrkorådet och kyrkoherden är gemensamt ansvariga för den grundläggande uppgiften, vilken är beskriven i en församlingsinstruktion. I många frågor - som budget och kyrkoavgift - tar kyrkorådet fram förslag, men frågorna avgörs i kyrkofullmäktige. Kyrkoherden är självskriven ledamot med rösträtt.Lisbeth Andersson

Lisbeth Andersson
Ordförande
Tel. 070-575 34 47
lisbeth.andersson@svenskakyrkan.se


Sven Montan

Sven Montan
1:e vice ordförande
Tel. 0431-45 16 76
sven.montan@skane.se


Margareta Ekelund Svensson

Margaretha Ekelund-Svensson
2:e vice ordförande
Tel. 0431-824 90 (bostad), 0431-771 65 (arbete)
margaretha.ekelundsvensson@gmail.com


Johan Lundström

Johan Lundström
Ledamot
Tel. 070-388 14 44
johan.lundstrom@bjarenet.com


Maria Toft Soares
Ledamot
Tel. 073-045 06 98
vejbystrandsmassage@hotmail.comChristina Flodén
Ledamot
Tel. 0431-200 25
christina.floden1@gmail.com


Göran Alerstam
Ledamot
Tel. 070-567 83 15
alerstam@gmail.com


Eva Gustafsson

Eva Gustavsson
Ledamot
Tel.0431-45 63 58
evagmagnarp@gmail.com 


Kamill Szeker

Kamill Szeker
Ersättare
Tel. 0431-45 33 08
kamill.szeker@tele2.se


Karin Olsson

Carin Olsson
Ersättare
Tel. 0431-208 17
ke.c.olsson@gmail.com


Marianne Lannerberth
Ersättare
Tel. 0431-45 31 96
marianne.lannerberth@gmail.com


Rutger Nettersand

Rutger Nettersand
Ersättare
Tel. 0431-45 31 07
nettersand@telia.comPROTOKOLL

Vill du veta vad som beslutades
på det senaste kyrkorådsmötet?
Kontakta expeditionen,
tel. 0431-44 54 70.

Alla rättigheter reserverade Barkåkra församling
Svenska kyrkan
2020
Besöksadress Barkåkra församling Barkåkravägen 199
262 91 Ängelholm
Postadress Barkåkra församling Barkåkravägen 199 262 91 ÄNGELHOLM
Telefon 0431 - 44 54 70 E-postadress barkakra.forsamling@svenskakyrkan.se