Du är här: Startsidan / Församlingen / Kyrkofullmäktige

KYRKOFULLMÄKTIGE

Kyrkofullmäktige är det högsta beslutande organet
i Svenska kyrkans församlingar med mer än 500 röstberättigade.

Kyrkofullmäktige väljs genom direkta kyrkliga val. Dess arbetsformer regleras i Kyrkoordningen och ofta antar kyrkofullmäktige en egen arbetsordning med detaljerade bestämmelser.

Ledamot av kyrkofullmäktige måste vara medlem i församlingen
(och samfälligheten), vara döpt (eller ha varit förtroendevald innan dopkravet kom till) samt ha fyllt 18 år på valdagen. Den förtroendevalda kan tituleras kyrkofullmäktig men kallas vanligen fullmäktigeledamot.
 "Fullmäktige" är från början en gammal pluralform av ordet fullmäktig (person med fullmakt).

Kyrkofullmäktige i Barkåkra församling består av 28 personer
inkl. ledamöter och ersättare. Ordförande är Johan Lundström.


Johan Lundström

Johan Lundström
Ordförande i kyrkofullmäktige i Barkåkra församling
Tel. 0703-88 14 44
johan.lundstrom@bjarenet.com


 

PROTOKOLL

Vill du veta vad som beslutades
på det senaste kyrkofullmäktigemötet?
Kontakta då expeditionen
i Barkåkra församling.

Alla rättigheter reserverade Barkåkra församling
Svenska kyrkan
2020
Besöksadress Barkåkra församling Barkåkravägen 199
262 91 Ängelholm
Postadress Barkåkra församling Barkåkravägen 199 262 91 ÄNGELHOLM
Telefon 0431 - 44 54 70 E-postadress barkakra.forsamling@svenskakyrkan.se