Du är här: Startsidan / Församlingen

Välkommen till Barkåkra församling!

Barkåkra församling består idag av de gamla byarna Vantinge, Vejby, Barkåkra, Magnarp, Björkhagen, Skepparkroken, Errarp och delar av Skälderviken.

Barkåkra ligger i nordvästra Skåne, strax norr om Ängelholm.

Den första stenkyrkan byggdes redan på 1100-talet och dess stenmurar finns fortfarande kvar inne i väggarna av den nutida kyrkan.

Idag omfattar församlingen ca 7000 invånare varav
5078 är kyrkotillhöriga.


Alla rättigheter reserverade Barkåkra församling
Svenska kyrkan
2020
Besöksadress Barkåkra församling Barkåkravägen 199
262 91 Ängelholm
Postadress Barkåkra församling Barkåkravägen 199 262 91 ÄNGELHOLM
Telefon 0431 - 44 54 70 E-postadress barkakra.forsamling@svenskakyrkan.se