Du är här: Startsidan / Dop

DOP

OBS! Regeringen har fattat beslut om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare för att förhindra smittrisken av Covid-19.. Beslutet trädde i kraft på den 29 mars. I praktiken innebär det att kyrkan eller lokalen är full när 50 personer, inklusive personal, vistas i den. Det gäller alla typer av sammankomster, som gudstjänster och förrättningar.

Dop sker vanligtvis i Barkåkra kyrka, men dop kan även ske på annan plats
ex. Luntertuns kyrkoruin eller i hemmet.
Dop i kyrkan sker i regel vid någon av våra söndagsgudstjänster  men det finns också möjlighet till dop vid särskilda dopgudstjänster, som äger rum på lördagar.

När du har bestämt att ditt barn skall döpas:
Kontakta församlingsexpeditionen, tel 0431 - 44 54 70 och boka doptid.
Omkring en vecka före dopet tar prästen kontakt för ett dopsamtal om
dopets betydelse och för mer praktisk information runt dopakten.

Faddrar
Den som tar på sig ansvaret att vara fadder till ett barn skall stödja föräldrarna i barnets kristna fostran samt uppmuntra till att barnet konfirmeras. En fadder skall själv vara döpt, medlem av Svenska Kyrkan och bör även vara konfirmerad.

När ett barn döps blir det också medlem i Svenska Kyrkan. Den som inte döps som barn har alltid möjlighet att bli döpt oavsett ålder. Det är mycket vanligt att någon konfirmand döps under konfirmationstiden.

DopträdDopträd med dopdroppar i Barkåkra kyrka
Den första advent 2012 togs församlingens nya dopträd i bruk. Konstsmeden Lars-Otto Lindskog har skapat det i svart smide. Trädets tre grenar gestaltar treenigheten – Fadern, Sonen och den Heliga Anden – och trädet självt ska påminna om att vi, genom dopet, blir grenar på den stam som är Jesus Kristus. I trädet hänger handgjorda glasdroppar, skapade av Christian Svensson, glasblåsaren i Magnarp. Varje dopdroppe är unik, precis som varje barn är unikt, och de ska förstås föra tankarna till dopets vatten. Dropparna är genomskinliga och fångar ljuset, precis som det är varje döpt människas uppdrag att låta Guds kärlek lysa genom ens liv och handlingar. Vid våra dopgudstjänster hänger vi en droppe för varje barn som döps. Alla som döpts under året bjuds sedan in till att fira ”dopets dag” på Kyndelsmässodagen året därpå. Då får man ta med sig sin dopdroppe hem som en gåva från församlingen. 

Dopklänning
Barkåkra församling har en dopkläning som kan användas vid dop.

Vill du läsa mer om dop? Klicka på länken så kommer du till Svenska kyrkans hemsida:
Mer om dop

Alla rättigheter reserverade Barkåkra församling
Svenska kyrkan
2020
Besöksadress Barkåkra församling Barkåkravägen 199
262 91 Ängelholm
Postadress Barkåkra församling Barkåkravägen 199 262 91 ÄNGELHOLM
Telefon 0431 - 44 54 70 E-postadress barkakra.forsamling@svenskakyrkan.se